Aktualności

Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 580-lecia lokacji Chodzieży

W poniedziałek 3.III.2014 w sali widowiskowej Chodzieskiego Domu Kultury miała miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 580-lecia lokacji naszego miasta z licznym udziałem mieszkańców miasta, w tym członków naszego Towarzystwa.
Okolicznościowy wykład wygłosił prof. Waldemar Łazuga. W trakcie Sesji radni podjęli uchwały
w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz
w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu położonemu na obszarze Gminy Miejskiej
w Chodzieży. Uzasadnienie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu wygłosił Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej Henryk Zydorczak. Decyzją radnych rondo znajdujące się na drodze K11 przy ulicy Jagiełły (wjazd do Chodzieży od strony Poznania) przyjęło nazwę Trojana z Łekna. Natomiast uzasadnienie uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu wygłosił wieloletni prezes Komitetu do spraw współpracy miast Jan Margowski. Decyzją radnych obiekt miejski znajdujący się przy promenadzie w okolicach molo otrzymał  nazwę Ogrodu Miejskiego im. Partnerstwa z Nottuln.

Na zakończenie odbył się koncert zespołu Electrica Duo. W holu Chodzieskiego Domu Kultury ulokowana została część wystawy „Chodzież w pocztówkach - spacer po mieście" ze starymi widokówkami z terenu miasta. Poczta Polska oferowała zakup kartki i znaczka pocztowego oraz nadanie i wysłanie kartki pocztowej bądź listu z okolicznościową pieczęcią (przy wsparciu członków Towarzystwa). Na stoisku Biblioteki Miejskiej można było zakupić książki poświęcone Chodzieży. Cech Rzemiosł Różnych przygotował pamiątkowy dukat, który każdy mógł samodzielnie wybić. Każdy z uczestników sesji otrzymał specjalnie na te okazję przygotowany kubek z logo Chodzieży wykonany ze współpracy z Polskimi Fabrykami Porcelany „Ćmielów" i „Chodzież" S.A.